Texaco Delo 600 ADF – en revolutionerande motorolja

Texaco Delo 600 ADF är en ny innovativ motorolja som bygger på Chevrons patenterade OMNIMAX-teknologi som ger ett unikt skydd för både motor och avgasreningssystem.

Texaco Delo 600 ADF (After Treatment Protection) är en motorolja framtagen för tunga dieselfordon med ny innovativ teknik med extra låg askhalt, vilket minskar igensättningen av DPF (DieselPartikelFilter) som i sin tur ger en bränslebesparing upp till cirka 3%.

Den här nya teknologin gör att vi skiljer oss från konkurrenterna genom att erbjuda ett mervärde för dig med moderna lågemissionsmotorer.

Texaco Delo 600 ADF ger

  • optimalt skydd för avgasreningssystemet
  • upp till 2,5 gånger längre livslängd för dieselpartikelfiltret
  • förlängda oljebytesintervaller
  • bibehållen bränsleekonomi
  • 3% förbättrad bränsleeffektivitet – i genomsnitt under dieselpartikelfiltrets livslängd, vilket ger lägre påverkan på miljön
  • 60% mindre mängd sulfataska jämfört med konventionella motoroljor
    med 1% askinnehåll
  • bibehållet skydd för motorn.

Texaco Delo 600 ADF finns i viskositeterna SAE 15W-40 och SAE 10W-30.

Använder du Texaco Delo 400 MGX SAE 15W-40 eller Texaco Delo 400 XLE SAE 10W-30 kan du nästan alltid gå över till Texaco Delo 600 ADF och göra besparing på bränsle och dieselpartikelfilter.

Läs mer om Texaco Delo 600 ADF (ladda ner PDF)

Texaco 600 ADF SAE 10W-30 – produktblad (PDF) säkerhetsdatablad (PDF)
Texaco Delo 600 ADF SAE 15W-40 – produktblad (PDF)säkerhetsdatablad (PDF)

Tekniska frågor och svar

Fråga: Hur länge har Chevron arbetat med att ta fram en teknologi för ultralågt askinnehåll?

Svar: Utvecklingen av den här teknologin inleddes 2003. Det var redan från början tydligt att det skulle bli nödvändigt att minska oljornas askinnehåll. Det var dock fortfarande oklart hur låg den kunde bli utan att det påverkade motoroljans prestanda. Våra tekniker tog detta som en utmaning, vilket så småningom ledde till ett antal genombrott som gjorde det möjligt att skapa en kommersiell produkt.

Fråga: Har Chevron patent på OMNIMAX-teknologin?

Svar: Ja, den här teknologin ägs av Chevron och det finns för närvarande ingen annan motorolja på marknaden som kan erbjuda den här kombinationen av fördelar. Chevron-teknologin har ett mycket robust patentskydd. Chevron är det enda bolaget i branschen som har ett intregrerat system för basoljor, additivteknologi och formuleringsexpertis.

Fråga: Kan ni berätta mer om fördelarna med Delo 600 ADF när det gäller bränsleekonomi?

Svar: När ett dieselpartikelfilter blir igensatt av sot och aska blir bränsleekonomin lidande på grund av det ökade mottryck som motorn utsätts för samt en ökad frekvens av reningsprocesser, regenereringscykler.

Dieselpartikelfitret tar hand om upp till 98 % av partiklarna i bilens avgaser i form av sot och aska. Under en regenereringscykel förbränns merparten av det sot som fastnat i partikelfiltret. Askan består däremot av obrännbart material som kommer från metalliska smörjmedelsadditiv. Det gör att dieselpartikelfiltret med tiden kommer att sättas igen och ägarna till maskinen eller fordonet måste demontera partikelfiltret för att återställa dess funktion,vilket medför både underhållskostnader och minskad produktivitet. Ansamling av sot och aska och den stora mängd värme som produceras vid regenereringen kan medföra att partikelfiltret skadas. Ett igensatt partikelfilter leder till ökat mottryck för motorn och fler regenereringscykler, vilket ger högre bränsleförbrukning.

Fråga: Medför inte den minskade mängden additiv och avsaknaden av fosfor att slitageskyddet blir sämre?

Svar: Genom att ändra balansen i additivsystemet och lägga till nya komponenter med lägre askinnehåll har vi utvecklat en produkt som faktiskt ger ett enastående slitageskydd. Detta har vi kunnat konstatera genom de slitagetester som är branschstandard och som ingår som en del i ACEA- och API-standarder genom maskintillverkarnas egna tester samt genom fälttester genomförda på fordon i drift.

Fråga: Texaco Delo 600 ADF har godkännanden och specifikationer från olika fordonstillverkare. Finns planer på flera tester och godkännanden? Kommer de nya ACEA-specifikationerna E8, E11, F8, F11 att kunna uppfyllas?

Svar: Vi har testat dessa produkter i enlighet med ett antal gällande branschstandarder för moderna motoroljor för tunga fordon, bland annat ACEA E6, API CK-4 samt en rad specifikationer från större fordonstillverkare. Samtidigt som framtida standarder är under utveckling står det klart att det här är en pålitlig produkt formulerad för nya krav. Utsläppskraven skärps hela tiden och omfattar nästan alla regioner världen över. Vi undersöker redan hur vi ska kunna utnyttja OMNIMAX-teknologin för framtida produktplattformar.

Fråga: Hur kan Texaco Delo 600 ADF med hjälp av bibehållen bränsleekonomi hjälpa till att spara bränsle? Hur mycket bränsle kan Texaco Delo 600 ADF hjälpa mig att spara?

Svar: Det här är en ny men beprövad prestandadimension som gör det möjligt för utrustningen att bibehålla samma bränsleekonomi genom hela dess livslängd. När ett dieselpartikelfilter blir igensatt av sot och aska blir bränsleekonomin lidande på grund av det ökade mottryck som motorn utsätts för samt det ökade antalet regenereringscykler. I våra tester fick vi vid användning av Texaco Delo 600 ADF i genomsnitt 3 % lägre bränsleförbrukning jämfört med en konventionell motorolja för tunga fordon med 1 % askinnehåll. För många av våra kunder är bränsle den största driftkostnaden och dessa besparingar gör verkligen skillnad.

Fråga: Vilka fälttester genomfördes för att förstå fördelarna med Texaco Delo 600 ADF?

Svar: Vi har utfört ett antal olika tester, både tester i laboratorium, andra typer av motortester samt fälttester. Fälttester har alltid varit en central komponent för att demonstrera Delo-produkternas prestanda och Texaco Delo 600 ADF är inget undantag. Vi har genomfört fälttester för både vägfordon och anläggningsmaskiner för att visa att texaco Delo 600 ADF kan öka livslängden hos ett dieselpartikelfilter med upp till 2,5 gånger jämfört med en motorolja med 1 % askinnehåll.

Fråga: OMNIMAX-teknologin bidrar till att skydda både motor och avgasreningssystem. Vilka av de som använder Texaco Delo HDEO (Heavy Duty Engine Oil) bör fundera på att byta eller uppgradera till den här produkten?

Svar: Alla som vill ha en premiumdieselmotorolja för tunga fordon som uppfyller de senaste branschspecifikationerna, ACEA E6, API CK-4 samt specifikationer från ledande fordonstillverkare, bör överväga att använda den här produkten. Det är dock de vars motorer är utrustade med dieselpartikelfilter som gör den största vinsten. De bör absolut överväga att gå över eller uppgradera från sin nuvarande motorolja för att få ett optimalt skydd både för motorer och avgasreningssystem. Då inte minst för att förlänga livslängden på dieselpartikelfiltret med 2,5 gånger och samtidigt förbättra sin bränsleekonomi med upp till 3 %.

Fråga: Kommer Texaco Delo ADF att ge samma fördelar med bibehållen bränsleekonomi för partikelfiltret i en äldre motor?

Svar: Äldre maskiner som fått ett dieselpartikelfilter eftermonterat får samma fördelar med ökad livslängd för partikelfiltret samt bibehållen bränsleekonomi.

Fråga: Var passar Texaco Delo 600 ADF in i det aktuella motoroljesortimentet för tunga fordon?

Svar: Texaco Delo 600 ADF är en premiummotorolja för tunga fordon med syntetteknologi i den högsta prestandakategorin. Beroende på tillämpning är de fördelar produkten ger likvärdiga med och i vissa fall större än hos en helsyntetisk motorolja.

Fråga: Om bränsleförbrukningen minskar, betyder det också att utsläppen minskar? Kan ni bekräfta vilka utsläpp som minskar och med hur mycket under en viss tidsperiod?

Svar: Varje gång man förbränner mindre mängd bränsle släpper man också ut mindre mängd koldioxid och andra av de växthusgaser som mer och mer hamnat i fokus i globala utsläppsnormer.

Fråga: Kommer OMNIMAX-teknologin att användas i andra produkter i framtiden?

Svar: Motortillverkare världen över letar efter sätt att uppfylla de utsläppsnormer för föroreningar och växthusgaser. Normer för utsläpp kommer fortsätta att skärpas under de kommande 7-10 åren, samtidigt som de också fortsätter att tillgodose kundernas krav. Det är vår övertygelse att motoroljor med ultralågt askinnehåll, som Texaco Delo 600 ADF, kommer att spela en central roll när det gäller att uppfylla kraven i framtida produktspecifikationer och samtidigt ge motortillverkarna flexibilitet att optimera sina system. Det gäller både det utrymme avgasreningskomponenterna kräver som deras tillverkningskostnad. Framtiden ser onekligen ljus ut för den här teknologin.