Kylarvätskor

Kylarglykol, eller kylarvätska, har tre primära funktioner i ett kylarsystem. De ska skydda mot korrosion, transportera bort överskottsvärme och ge skydd mot frysning. Våra två högkvalitativa kylarglykoler, Havoline XLC och Havoline XLC -PG, är bägge så kallade long-life glykoler. Havoline XLC -PG är tillverkad med ogiftig propylenglykol som bas. Havoline XLI är ett korrosionsskydd för vattensystem utan krav på frostskydd, exempelvis fartygsmotorer.

Produkter Produktblad Säkerhetsdatablad