Kemtekniskt

Kemtekniska produkter används inom många områden, både av industrin och av privatpersoner. En kemteknisk produkt är ofta en beredning av flera kemiska ämnen. De kemtekniska produkter vi har i sortimentet är utvalda för användning till fordon och för industrins behov.

Från rengöring till bromsvätska

I vårt sortiment hittar du rengörings- och avfettningsmedel, spolarvätskor och lösningsmedel. Lösningsmedel används främst i industrin för tillverkning av färg och plast, bland annat. För fordon har vi bromsvätska och kylarglykol inklusive propylenglykol.