Värmeöverföringsoljor

Värmeöverföringsoljor används främst för indirekt värmeöverföring i slutna system, exempelvis för uppvärmning av cisterner och i torkanläggningar.