Turbin- och cirkulationsoljor

Turbinoljor används för att smörja turbinernas lager, kuggväxlar och reglerutrustning. Cirkulationsoljor pumpas runt i systemet för att smörja de ställen som kräver smörjning.

Oljorna måste ha god oxidationsstabilitet och kunna ge skydd mot slitage och korrosion. GST EP är utvecklade för gas- och ångturbiner. Regal SGT 22 är avsedd för bland annat konverterade jetmotorer för reservkraft och Textran V 32 för Voith-transmissioner.