Sågkedjeoljor

Sågkedjeoljor ska bilda en tunn men mycket tålig oljefilm som smörjer kedjans länkar och nitar.

Vidhäftningsförmågan måste vara god eftersom kedjan snurrar med hög hastighet. Biostar Chainbar 80 och Bio Chain Oil 68 är biologiskt nedbrytbara, tillverkade av.