Rostskyddsoljor

Rostskyddsoljor måste kunna fästa och tränga in i springor och hålrum för att ge ett skyddande mjukt eller fast skikt.

 Skiktet ska skydda mot luft och fukt. Oljorna ska vara lätta att applicera och i förekommande fall också vara lätta att tvätta bort.  Metal Protective Oil L används bland annat för att skydda metalldelar vid mellanlagring i tillverkningsindustrin.