Metallbearbetningsoljor

Metallbearbetningsoljor är ett samlingsbegrepp på de smörjmedel som används inom verkstadsindustrin vid tillverkning av metalldetaljer, dels via skärande bearbetning och dels via plastisk formförändring.

Gemensamt för oljorna är att de ska ha rätt smörjande och skyddande egenskaper.