Luftverktygsoljor

Dimsmörjning sker genom att små oljedroppar bildas och följer med luftströmmen.

 Dessa bildar en oljefilm som smörjer verktygets utsatta delar samt skyddar delarna mot korrosion. Vid kall väderlek ska Aries XLX användas då denna olja löser upp eventuell isbildning som kan uppstå när luften kyls ner och kondens bildas. För luftverktyg som används inomhus eller i annan känslig miljö kontakta oss för mer information.