Industriväxellådsoljor

Industriväxeloljor används för cirkulations-, bad- och stänksmörjning av slutna växlar och lager.

De ska smörja och skydda mot höga yttryck och belastningar. För att klara de höga yttrycken finns speciella högtryckstillsatser, EP (Extreme Pressure) i alla industriväxeloljor. Meropa Synlube WS består av polyalkylenglykol och får inte blandas med andra typer av industriväxelolja.

Anderolprodukterna är för livsmedelsindustrier.