Hydrauloljor

Hydrauloljor finns i ett flertal varianter och är utvecklade för att klara olika typer av driftsförhållanden.

Exempelvis varierande temperaturer, känsliga miljöer, platser där brandrisken är stor eller vid hantering av livsmedel. Oljorna ska skydda mot korrosion och slitage.