Gejderoljorna

Gejderoljorna används för att smörja glidytor (gejdrar) på verktygsmaskiner och hissar.

Denna typ av oljor har mycket god vidhäftningsförmåga och förhindrar ”stick-slip” (vibrationer) vid låga matningshastigheter. Way Lubricant  X 220 kan även användas på vertikala ytor.