Formoljor

Formoljorna är avsedda att underlätta att formen släpper den härdade betongen vid gjutning av betongelement och andra detaljer samt att betongen får en slät och blåsfri yta.