Industrismörjmedel

Industrin lägger mycket pengar på maskiner och olika utrustningar. Utrustningen måste fungera problemfritt så att produktiviteten är hög liksom tillgängligheten så att investeringen blir lönsam.

Att välja rätt smörjmedel kan vara avgörande.  Industrins krav på smörjmedel är mycket varierande, därför har vi ett stort sortiment av industrismörjmedel. Om speciella behov av smörjmedel finns hjälper vi till att utveckla helt kundspecifika produkter. 

Vi har smörjmedel för industrins behov.