Motoroljor för tunga fordon

Motorolja i tunga fordon ska klara allt högre krav på smörjning, renhållning, kylning, långa bytesintervall och skall fungera ihop med modern avgasreningsutrustning.

Ursa och Delo är Texacos välkända varumärke för motoroljor till tung trafik. Ursa finns med flera olika prestandaprofiler för att kunna erbjuda förlängda bytesintervall för alla ledande fordonstillverkare och för att passa blandade fordonsparker där även personbilar med bensinmotorer ingår.

 Lista med produkt och säkerhetsdatablad för produkterna i kategorin nedan