Scanlube – Texaco smörjmedelsfabrik i Göteborg

Texaco Smörjmedel tillverkas på vår fabrik Scanlube i Göteborg.

Texaco Smörjmedel tillverkas på vår fabrik Scanlube i Göteborg. Genom egen tillverkning kan vi erbjuda både rätt sortiment och en stor leveranssäkerhet. Scanlube har ett strategisk läge i Göteborgs hamn vilket ger stora fördelar vid både in- och utleveranser av råvaror och färdiga produkter.

Scanlube är kvalitetsäkrade enligt ISO 9001 och ISO 14001.