Hitta din återförsäljare

Över hela landet finns ett stort antal köpställen för åkare, jordbrukare och mindre industrier. De lagrar och säljer ett brett sortiment av våra smörjmedel och kemitekniska produkter. Skulle inte just den produkt du behöver finnas hemma kan du alltid beställa den.

På våra köpställen finner du kunnig personal som hjälper dig. Med vår lagerhållning slipper du binda kapital för eget lager utan betalar bara för levererad vara. De flesta av våra köpställen får lagra brandfarliga produkter och du kan köpa på avrop om du vill hämta vid behov. Du får en lokal kontakt och det blir enkelt att göra affärer med oss. 

Hitta din återförsäljare här