Texaco

Rengörings- och avfettningsmedel

Rengörings- och avfettningsmedel indelas i tre grupper, lösningsmedels- eller vattenbaserade samt mikroemulsioner. Lösningsmedelsbaserade lämpar sig bäst för oljebaserad smuts emedan de vattenbaserade är lämpliga till annan smuts, vägsmuts och pigment. Mikroemulsioner kombinerar de båda typernas fördelar.

Tänk på att det du avfettar och löser i avfettningen kan innehålla skadliga ämnen. Ta alltid hand om dina avfettningsrester och se till att tvättvattnet inte når vattendrag, dagvatten eller grundvattnet.

 

Produkter Produktblad Säkerhetsblad
Clean Wash Maxi Ladda ner Ladda ner
Clean Wash X Ladda ner Ladda ner
Fordonstvätt Ladda ner Ladda ner
Nafta HFL/White Spirit Ladda ner Ladda ner
White Spirit/Lacknafta Ladda ner Ladda ner

Denna sida använder cookies.