Texaco

Kylarvätskor

Kylarglykol, eller kylarvätska, har tre primära funktioner i ett kylarsystem. De ska skydda mot korrosion, transportera bort överskottsvärme och ge skydd mot frysning. Våra två högkvalitativa kylarglykoler, Havoline XLC och Havoline XLC -PG, är bägge så kallade long-life glykoler. Havoline XLC -PG är tillverkad med ogiftig propylenglykol som bas. Havoline XLI är ett korrosionsskydd för vattensystem utan krav på frostskydd, exempelvis fartygsmotorer.

Produkter Produktblad Säkerhetsblad
Havoline Xtended Life Coolant Ladda ner Ladda ner
Havoline XLC Concentrate (ers. med Havoline Xtended Life Coolant) Ladda ner
Havoline XLC PG Ladda ner Ladda ner
Kylarglykol Super Ladda ner Ladda ner
Havoline XLI Ladda ner Ladda ner

Denna sida använder cookies.