Texaco

Ursa Ultra X 10W-30 ger goda bränslebesparingar i tester

Oberoende tester av nya Texaco’s nya motorolja Ursa Ultra X 10W-30 gjorda på det brittiskadistributionsföretaget Gist, har visat sig kunna ge bränslebesparingar på 3,47 % jämfört med andraLow SAPS-oljor. Gist är ett ledande distributionsföretag och ingår i The Linde Group. Med över3 000 kunder, täcker de ett brett spektrum av handels- och industribranscher.

Testerna gjordes i samband med lanseringen av en ny serie bränslebesparande produkter från Texaco, bland annat motoroljorna Ursa Ultra LE 10W-30 och LE 5W-30 samt bränslesystemrengöraren Techron HD.

– Körstil, fordonets ålder och aktuella körförhållanden kan alla påverka bränsleförbrukningen, men prestanda hos de olika vätskorna i fordonet kan också påverka effektiviteten, oavsett var och hur fordonet körs. Vår nya serie med bränslebesparande produkter har tagits fram för bidra till ökade marginaler för transportföretag och vi var fast beslutna att vår metodik och våra testprocedurer skulle hålla samma höga kvalitet som produkterna själva, säger Dave Spence, Commercial Sector Marketing Manager på Texaco

Det oberoende konsultföretaget BPP Transport Engineers övervakade testerna med stöd av statistikspecialister i USA, för att säkerställa att resultaten blev både statistiskt säkerställda och transparenta.

Såhär genomfördes testen

Sju fordon av modellen DAF CF85 dragbilar på 44 ton och 410 hk var med i testen. Samtliga hade varit i drift i ungefär tre år och användes för liknande uppgifter från Gists kyllager i Spalding, Lincolnshire. Testen genomfördes under en fyraveckorsperiod (efter en inledande referensperiod på fyra veckor) och omfattade sammanlagt över 80 000 km fördelat på de olika testfordonen.

För varje fordon utfördes en fullständig kontroll före testet, inklusive noggrann granskning av servicehistoriken för att upptäcka om några ändringar utförts för de viktigaste drivlinekomponenterna. Beräkningsformlerna försågs också med korrigeringsfaktorer för andrafaktorer som kan påverka bränsleförbrukningen, exempelvis vädret.

Mick Pethard, Group Engineering Manager på Gist:

– Vi letar alltid efter nya vägar att förbättra såväl verksamhetens effektivitet som servicenivån för våra kunder. Precis som för andra stora fordonsflottor, är det viktigt för oss att kunna utvärdera produkter som kan ge ökad effektivitet och minskade kostnader, men det måste baseras på noggranna och välstrukturerade processer vars resultat vi kan lita på fullt ut när vi sedan tar våra beslut. Jag är övertygad om att vi, genom vårt samarbete med Texaco och BPP, bidragit till att utveckla just en sådan process, och vi använder den gärna igen.

Denna sida använder cookies.