Texaco

Ny serie Texaco-produkter bidrar till förbättrad bränsleekonomi och minskade utsläpp

I takt med ökande driftskostnader och snävare marginaler har bränsleekonomi blivit den viktigaste faktorn för många driftansvariga och en viktig faktor när det gäller att skaffa sig konkurrensfördelar.

Texaco, världsledande när det gäller förstklassiga grupp II-basoljor, har utvecklat en ny serie bränslebesparande produkter. Serien omfattar motoroljor, kylvätskor, axeloljor, växellådsoljor och bränslesystemrengöring och kan samverka för att öka motorns prestanda, med minskad bränsleförbrukning, lägre utsläpp och lägre kostnader som möjliga resultat.

Lågviskösa smörjmedel

I takt med striktare miljökrav har motorkonstruktionerna blivit alltmer sofistikerade. Dessa förändringar har lett till krav på Low SAPS-formuleringar (med låga halter av sulfataska, fosfor och svavel) som är kompatibla med de nya motor- och avgasreningsteknikerna. Texaco Ursa FE motoroljor ger lägre friktion och bättre startegenskaper än en konventionell olja med viskositeten 10W-40- eller 15W-40. Förutom bränslebesparingen, är de nya Ursa 5W-30- och 10W-30-oljorna också formulerade för likvärdigt slitageskydd och oxidationskontroll, vilket säkerställer fortsatt optimala motorprestanda.

Rengöring av bränslesystem

Dieselbränslen av sämre kvalitet, minskad storlek på sprayhålen samt krav på upp till sju procent biobränsleinblandning kan leda till beläggningar på insprutare, vilket märkbart påverkar motorns prestanda. Genom att ta bort beläggningarna, kan en bränslesystemrengöring återställa bränsleinsprutarnas funktion, flöde och spraymönster, och därigenom återställa åtminstone en del av motorns prestanda.

Kylvätska

EGR- (Exhaust Gas Recovery) och WHR-system (Waste Heat Recovery) fungerar mer tillförlitligt tillsammans med kylvätskor som har utmärkt karaktäristik för värmeöverföring. Kylvätskan Havoline XLC är en karboxylsyrebaserad produkt som funnits på marknaden en tid, men det är inte alltid man inser att den kan bidra till en förbättrad bränsleekonomi genom att förhindra bildandet av beläggningar i kylsystemet.

Dave Spence, Commercial Sector Marketing Manager på Chevron Lubricants säger:

– Körstil, fordonets ålder och aktuella körförhållanden kan alla påverka bränsleförbrukningen, men prestanda hos de olika vätskorna i fordonet kan också påverka effektiviteten, oavsett var och hur fordonet körs. Vår nya serie smörjmedelsprodukter är godkända av de stora fordonstillverkarna, som gärna använder oljor med lägre viskositet för bästa möjliga bränsleekonomi samtidigt som motorerna skyddas trots snävare toleranserna och högre drifttemperaturer. De nya bränslebesparande produkterna från Texaco kommer också att bidra till nästa fas av miljöförbättrande åtgärder, där fokus kommer ligga på minskade CO2-utsläpp.

I samband med lanseringen av nya bränslebesparande produkter, har Texaco samarbetat med oberoende branschexperter (BPP Transport Engineers) för att testa produkterna under verkliga driftförhållanden. De första testerna (fler är på gång) utfördes på fordon i normal daglig drift i de bägge fordonsflottorna hos Gist och Poundland. Resultaten verifierades av en omfattande provningsmetodik som utvecklats av BPP utifrån många års erfarenhet av åtgärdstester och endast statistiskt säkerställda resultat användes. Metodiken och riktlinjerna finns nu tillgängliga för alla transportföretag och kan användas för att genomföra egna tester.

Denna sida använder cookies.